Ny bransjestandard for salg av næringseiendom og aksjeselskap

BonaMea.com er et nytt webprodukt som gir rask, effektiv og sikker tilgang til viktige dokumenter. Systemet er utviklet av det bergensbaserte IT- og produktselskapet Bona Mea AS.

Komplett verktøy tilpasset alle enheter

BonaMea.com er utviklet som et alternativ til minnepinner, CD-plater og prosjektstyringsverktøy. Produktet er utviklet for lettere å kunne håndtere dokumenter tilknyttet en transaksjon med dra-og-slipp metode, og har i tillegg et elegant og intuitivt grensesnitt tilpasset meglerbransjen, forteller daglig leder Bjarte Århus.

Elegant og intuitivt grensesnitt tilpasset meglerbransjen

Med ønske om å innføre en felles bransjestandard for requestlist og dokumentnavn er BonaMea.com skreddersydd for oppgavene. I dag definerer det enkelte meglerhus på systemnivå hvilke kataloger de ulike dokumentene skal ligge under. I BonaMea.com er det ved enkle grep mulig å foreta endring på oppsett fra transaksjon til transaksjon.

Megler gir tilgang til selger eller andre brukere som selv kan laste opp dokumenter. For tilgang er det kun behov for mobilnummer, passord sendes automatisk per sms. På ønsket tidspunkt låses «bankboksen» og all historikk lagres i ønsket periode. Produktet har ingen begrensning på antall brukere.

Megler mottar daglig oppsummering per mail om gårdsdagens aktivitet (hvem har lest og skrevet ut hva). Andre brukere mottar varsel om eventuelle nye dokumenter som er gjort tilgjengelig.

Enkel deling mellom kjøper, selger og megler
Ny eiendom eller selskap legges ut og klargjøres enkelt på 1-2-3:
1. Legg til ny eiendom/ selskap
2. Last opp dokumenter/ bilder
3. Gi sikker tilgang

Superenkel deling av dokumenter
Uavhengig av hvilket meglersystem som benyttes, kan BonaMea.com trygt velges som lagrings- og delingsenhet for kjøper og selger. Eiendomsbesittere kan også bruke BonaMea.com for løpende dokumenthåndtering. Dette forkorter tiden fra beslutning om salg av eiendom til man er i markedet med eiendelen. Re-salg er dermed gjort med enkle og raske grep.

Komplett oversikt, bedre kontroll og sikker håndtering av eiendeler

Social Business – morgendagens digitale eiendom
Eiendomsbesittere og eiendomsutviklere bruker BonaMea som et verktøy for å holde eiendommen digitalt klar for salg. Meglere i privatmarkedet bruker BM for deling av oppgjørsmappe. Næringsmeglere og advokater brukere BM for innhenting og deling av dokumentasjon, sier Århus.

BonaMea.com gir selskaper komplett oversikt, bedre kontroll og sikker håndtering av eiendeler, avslutter Bjarte Århus.