Eksporter enkelt en zip av alle filer i datarommet og skap en PDF av Q&A og en Aktivitets rapport av datarommets historikk.

Når man vil skape en zip-fil eller ta ut en aktivitetsrapport med egen rapport på Q&A, går man til «Arkivering» ->velg datarom->Lag ZIP.

Nå vil systemet skape en zip-fil som sendes på administrators mail, med alle dokumenter, Aktivitetsrapport og en egen rapport for Q&A.