Exportera enkelt en zip av alla filer i datarummet och skapa en PDF av Q&A och en Aktivitets rapport av datarummets historik.

När man vill skapa en zip-fil eller ta ut en aktivitetsrapport med egen rapport på Q&A, går man till «Arkivera» ->välj datarum->Skapa ZIP.

Nu vill systemet skapa en zip-fil som skickas till administratörs e-post, med alla dokument, Aktivitetsrapport och en unik rapport för Q&A.