Mine eiendeler, mine verdier

Vårt nye produkt, BonaMea, er lansert for næringsmeglere og advokater etter en utviklingsperiode over 2 år. Systemet er utviklet i samråd med bransjen, og er et nytt digitalt system for elegant oversikt og kontroll av eiendom/eiendeler i hele salgsprosessen for meglere og advokater:

  • Tilgangsstyring av oppgjørsmappen ved eiendomssalg
  • Finansiell og juridisk Due Diligence
  • Sikker langtidslagring av viktige dokumenter

Et kostnadseffektivt system

  • Selger kan selv laste opp og administrere dokumenter
  • Ubegrenset med antall brukere
  • Enkel metode for å opprette ny brukertilgang
  • All dokumentasjon kan enkelt distribueres til mottaker(e)
  • Mulighet for integrasjon mot 3.parts leverandører

Mine eiendeler, mine verdier