Alltid vær forberedt – da slipper du ekstraarbeid

Noen ganger vil endringer som omstrukturering, salg av selskaper og nye strategiske partnerskap planlegges i flere måneder. Men i noen tilfeller vil de utføres raskt, og da er det viktig at man eer forberedt hvis man skal slippe ekstrarbeid på toppen av den daglige arbeidsmengden.

I slike tilfeller blir due diligence betydelig lettere å gjennomføre når viktig dokumetasjon allerede er organisert i digitale mapper strukturert etter selskapets ønsker og behov.

Selv selskaper som har påbegynt omstrukturerings- og/eller salgsprosesser, eller trenger å kommer i gang med dem snarest mulig, vil dra nytte av BonaMeas brukervennlighet og tilpasningskapasitet.

Nøkkelfunksjonaliteter i BonaMea for enhver bedrift i endring:

  • Lett tilpasselig mappe- og kategoristruktur
  • Dra-og-slipp opplastning av dokumentasjon
  • Tilgang til eksterne parter gis ved bruk av mobilnummer, og passordet sendes på SMS
  • Rapporter med komplett oversikt over hvem som har lest hva og når
  • Alarmfunksjon der du blir minnet på viktige gjøremål.
  • Q&A
  • API